Preguntes freqüents

Aquí et deixem una sèrie de preguntes freqüents. Si el dubte no està resolt, fes click aquí.

Què és la biomassa?

S’anomena biomassa a l’energia d’origen vegetal o animal ja sigui en forma de gas, líquida o sòlida. Aquesta energia és renovable perquè tot i que emet diòxid de carboni (CO2) al combustionar.

Què és el pèl·let?

El pèl·let és un tipus de combustible granulat fet a base de residus biològics de vegetació i és molt més econòmic que altres combustibles com ara el gas o el gasoil. És un combustible gens tòxic que no emet cap mena d’olor. Les estufes de pèl·let permeten dosificar el combustible segons les necessitats de l’habitatge i del moment.

Com fer el manteniment de la biomassa?

S’ha de comprovar de manera regular, per part d’un especialista, el funcionament correcte dels cremadors. Si la caldera de biomassa no té sistema de retirada de cendres, procura fer aquesta funció periòdicament. A més, si la caldera té alimentació automàtica, procura tenir suficient combustible emmagatzemat.

Quins avantatges té la biomassa o estufes de pèl·lets?

Aptes per a sistemes centralitzats en edificis o habitatges unifamiliars, en què aporten estalvis superiors al 10% en comparació amb els combustibles fòssils. Es poden combinar amb sistemes d’energia solar. Un dels principals inconvenients es la necessitat d’un lloc d’emmagatzematge per al combustible. Les estufes i calderes de pèl·let disposen d’una gran autonomia gràcies al poder calorífic del mateix pèl·let.

Què es el servei postvenda?

Fem un seguiment de les nostres instal·lacions un cop ja instal·lades amb l’objectiu de garantir el millor servei i una major satisfacció dels clients.

Quan hem d’actuar els instal·ladors?

Com instal·ladors tenim la responsabilitat d’intervenir quan es produeixi alguna situació anormal i si es desitja efectuem un manteniment preventiu periòdicament.

En què consisteixen les revisions?

Les revisions consisteixen en observar els paràmetres funcionals principals per verificar que no s’ha produït cap anomalia amb el pas del temps.

Perquè cal purgar els radiadors?

Si tens radiadors, has de purgar-los periòdicament per eliminar l’aire acumulat que dificulta la transmissió de la calor de l’interior del radiador a l’exterior.

Qui té l’obligació de fer el manteniment?

Segons l’Art. 20 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, els titulars de les instal·lacions haurien de mantenir en bon estat de funcionament les seves instal·lacions, abstenint-se d’intervenir en les mateixes per a modificar-les. Si són necessàries modificacions aquestes haurien de, ser efectuades per un instal·lador autoritzat.

Cal fer manteniment a les meves instal·lacions?

A qualsevol instal·lació és convenient realitzar unes certes tasques de manteniment. Amb un breu seguiment rutinari i periòdic serà suficient per poder garantir el correcte funcionament del sistema durant tota la seva vida útil.  Una caldera que no funciona correctament és perillosa, contamina i consumeix entre un 10 i un 15% més. Cal que un professional verifiqui que la caldera i el conjunt del sistema estigui en bon estat abans d’engegar la calefacció.

Quina és una de les fonts més rendibles?

Tot i els avenços tecnològics en calefacció les estufes de llenya són avui dia una de les fonts més rendibles des del punt de vista ecològic i econòmic. Una font d’energia renovable com la llenya, permet l’estalvi d’energia elèctrica, de gasoil o gas a la llar. A més a més no només serveixen per escalfar sinó que poden funcionar com a petites cuines.